تازه های گالری

gallery_latest_0
جلسه با اولیاء هنر-980711 43 / دهم-سال تحصیلی 99-1398 / هنرستان
gallery_latest_1
جلسه با اولیاء (ریاضی وتجربی)-980712 43 / دهم-سال تحصیلی 99-1398
gallery_latest_2
جلسه با اولیاء (انسانی)-980711 43 / دهم-سال تحصیلی 99-1398
gallery_latest_3
دومین سه شنبه قرآنی-980709 سال تحصیلی 99-1398 / سه شنبه های قرآنی

تماس

خیابان ولی عصر (عج)، خیابان فیاضی (فرشته)، ابتدای خیابان چناران، نبش کوچه یاسمن، پلاک 21، کدپستی 1964959563

 021 - 22 00 96 30

 021 - 22 00 9630

 1000 22 00 96 30